Akce

Rok 2017/2018


4.9.2017 Zahájení školního roku

1.-8.6.2018 ŠVP

Rok 2016/2017


1. 9. 2016 v 8:00 Zahájení školního roku 2016/2017

18. 10. 2016 Kyberšikana (beseda se zástupcem NCBI)

8. 11. 2016 Dopravní hřiště (Prosek)
9. 12. 2016 Vzpoura úrazům (beseda)
21. 12. 2016 IQ testy - hlavolamy
22. 12. 2016 Vánoční besídka
12. 1. 2017 Planetárium
19. 1. 2017 Dopravní hřiště
24. 1. 2017 Poetické setkání (recitační soutěž)
3. 3. 2017 Maškarní rej
15. 3. 2017 Hrátky s češtinou (divadelní představení s písničkami)
17. 3. 2017 Klokan (matematická soutěž)
30. 3. 2017 Dopravní hřiště
31. 3. 2017 Noc s Andersenem (čtení a spaní ve škole)
24. 4. 2017 Obrazy z války třicetileté
11. 5. 2017 Divadlo v Dlouhé: O líné babičce
19. 5. - 26. 5. 2017 Škola v přírodě (Střelské Hoštice)
1. 6. 2017 Dětský den na školním hřišti
10. 6. 2017 Sportovní den pro děti i pro rodiče